Cirkulära affärssteg: Inspireras till nya affärsmöjligheter

Vad får du? Om du deltar i Cirkulära affärssteg kommer du som företagare kunna identifiera affärsmöjligheterna i en cirkulär ekonomi och lägga grunden för att möta den ökande efterfrågan på cirkulära produkter och tjänster. Vi ger åtskillig inspiration och visar på möjliga strategier ni kan använda för att skapa just er cirkulära affärsmodell. Målgrupp Små […]