Träff för besöksnäringen i Staffanstorps kommun

Business Port bjöd in till Fokus Besöksnäring – ett nytt nätverk för besöksnäringen i Staffanstorps kommun. Denna gång träffades vi på Classium Växthus i Kabbarp. 15 deltagare ifrån olika företag deltog. I nätverket skapas kontakter och nya möjligheter till affärer, vi tittar på möjligheter för näringen och lär av varandra. Nästa möte är planerat till […]