Handbok för mötesbranschen ska skapa en cirkulär mötesbransch

Mötes- och konferensanläggningar har massor att vinna på att utveckla en cirkulär affärsmodell, något som är helt nödvändigt för långsiktig hållbarhet. För att både motivera och underlätta omställningen i företagen släpper Tourism in Skåne AB nu en handbok som ger både generell förståelse för cirkulär ekonomi, och handgripligt stöd. Handboken vänder sig till företagare som […]