Inspirerande företagsbesök på B Göranssons produktion AB

I går hade vi förmånen att besöka det lokala företaget B Göransson Produktion AB. Numera en del av en större organisation genom WIMAB Group. Representanter från Business Port – näringslivsbolaget i kommunen, stadsbyggnadsförvaltningen, Tekniska enheten och det kommunala el-bolaget slöt upp för att lära oss mer om deras verksamhet och utbyta värdefulla insikter. Vi fick träffa Lotta Göransson, verksamhetschef samt Erik Lehman, VD. Ifrån WIMAB fick vi träffa Rickard Nyberg och Torgny Lindau.

Innovativ och hållbar produktion

B Göransson Produktion AB är en mekanisk verkstad och legotillverkare till företag i en mängd olika branscher. Man arbetar till exempel inom gruvindustrin, entreprenad och lantbruk, möbler och inredning samt utemiljö och trädgård. Imponerande är de steg man tagit inom automatisering där delar av den repetitiva tillverkningen numera sköts av robotar.

Nära samarbete för lokal utveckling

Under besöket fick vi en inblick i hur B Göransson Produktion AB aktivt samarbetar med kommunen och andra lokala aktörer för att främja en positiv utveckling i regionen. Deras engagemang i frågor som rör infrastruktur och energieffektivisering är imponerande och visar på vikten av ett nära samarbete mellan näringsliv och offentlig sektor.

Inspiration för framtiden

Besöket hos B Göransson Produktion AB var en viktig inspirationskälla för oss alla. Deras innovativa tänkande och starka lokala förankring är något vi kan lära av. Vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet och att tillsammans skapa förutsättningar för ett blomstrande och hållbart näringsliv i vår region. Tack för att vi fick komma och besöka er!

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.