Vart i hela världen är världen på väg?

Vart i hela världen är världen på väg? Välkommen till ett aktuellt och framåtlutat webinar för Skånes näringsliv och kommuner. Kairos Future föreläser om vilka stora omvärldsförändringar vi har framför oss och hur näringsliv och kommuner kan ta sig an dessa utmaningarna. 2 december kl 9.00 – 10.00, digitalt möte via teams Program Heléne Olsson, Director […]

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner