Näringsliv

Staffanstorp är en företagsvänlig kommun och här finns närmare 3000 verksamma företag. Kommunen växer stadigt och varje år startas cirka 150 nya företag. Här finns en stor variation av både små och stora företag verksamma inom ett stort antal branscher. Ett av kommunens mål för näringslivsarbetet är att vårda och bibehålla befintliga företag som växer, samt attrahera företag som redan existerar att flytta till kommunen. Tillsammans med företagen skapas ett gott och välkomnande företagsklimat. I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat 2023 rankades Staffanstorps kommun på 4:e plats och ligger därmed på första plats ibland Skånes kommuner

Staffanstorp

Varför Staffanstorp

Staffanstorps kommun ligger precis där den ska och har ett utomordentligt strategiskt läge mitt i den dynamiska Öresundsregionen, nära tre stora universitetsstäder.

Politiska mål

Läs om kommunfullmäktiges mål.

Näringslivsfakta

Staffanstorpsföretagen är generellt mer nöjda med företagsklimatet än sina kolleger i riket. I mätningen 2023 ligger Staffanstorp på 4:e plats av landets 290 kommuner och plats 1 av Skånes kommuner.

Näringslivsstrategi

Läs kommunens näringslivsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2016.

Trygg och säker

Läs mer om hur Staffanstorps kommun jobbar med trygghet och säkerhet.

Besöksmål i Staffanstorp

Läs mer om vad Staffanstorp erbjuder för intressanta besöksmål.

Nätverk och företagande

Våra nätverksträffar

I Staffanstorp träffas företagare, politiker och tjänstemän på Företagsluncherna som vi arrangerar i samarbete med Staffanstorps kommun.

Näringslivsregister

Här kan du söka bland aktiva företag och organisationer inom kommunen. Uppgifterna kommer ifrån UC och uppdateras månadsvis.

Nätverk och organisationer

Här finns länkar till ett urval organisationer som du som företagare kan ha nytta av. Genom nätverk och information kan du knyta värdefulla kontakter. I Staffanstorp finns det flera möjligheter för företag att träffas.

Företagsbesök

Få besök av Business Port

Business Port Staffanstorp gör regelbundet besök på olika företag i kommunen. Detta gör vi dels för att ta del av företagens verksamhet, funderingar och erfarenheter och dels för att öka vår kännedom om de frågor man har som företagare i kommunen. Allt för att få en bra dialog som leder till ett gott näringslivsklimat!

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Kontakta oss

Annika Wallin Jalgén

VD, Business Port Staffanstorp

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.