Starta & utveckla

Som företagare är det mycket som ska fungera. Kanske är du i startgroparna för att starta din företagarresa eller är du på väg att utvecklas i din företagarroll.

Business Port kan hjälpa till att förmedla kontakter inom den kommunala organisationen, med andra företagare, med fastighetsägare och med en rad andra viktiga samarbetspartners. Välkommen att kontakta oss!

Användbara länkar

Starta eget

För dig som vill starta eget finns en del att fundera igenom. Själva idén kan behöva slipas till, liksom kunskaper om företagsformer och skatteregler.

Utveckla och driva

Företag utvecklas ständigt och det kan innebära att man behöver utöka lokaler, finna ny kompetens, hitta finansiering, anställa, finna samarbetspartners – vem ska man kontakta?

Företagsbesök

Få besök av Business Port

Business Port Staffanstorp gör regelbundet besök på olika företag i kommunen. Detta gör vi dels för att ta del av företagens verksamhet, funderingar och erfarenheter och dels för att öka vår kännedom om de frågor man har som företagare i kommunen. Allt för att få en bra dialog som leder till ett gott näringslivsklimat!

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Kontakta oss

Annika Wallin Jalgén

VD, Business Port Staffanstorp

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner