Sök affärsutvecklingscheckar från Region Skåne

Du som driver ett litet eller medelstort skånskt företag kan söka upp till 250 000 kronor för att genomföra insatser inom bolaget. Affärsutvecklingscheckarna ska bidra till att öka konkurrenskraften för skånska företag – och i förlängningen göra det möjligt för företagen att nyanställa. Affärsutvecklingscheckarna finns inom olika områden:* Hållbarhet* Digitalisering* Internationalisering* Kompetens Läs mer om […]

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner