Sök affärsutvecklingscheckar från Region Skåne

Du som driver ett litet eller medelstort skånskt företag kan söka upp till 250 000 kronor för att genomföra insatser inom bolaget. Affärsutvecklingscheckarna ska bidra till att öka konkurrenskraften för skånska företag – och i förlängningen göra det möjligt för företagen att nyanställa. Affärsutvecklingscheckarna finns inom olika områden:* Hållbarhet* Digitalisering* Internationalisering* Kompetens Läs mer om […]