Matavfalls-sortering blir lag

Från och med 1 januari 2024 blir det lag på att alla ska sortera ut matavfall från övrigt avfall. Lagkravet gäller för såväl livsmedelsbutiker som restauranger, kontor, fastighetsägare, butiker etcetera. Matavfallskärlen kommer i standardstorlek om 140 liter. Det finns tre olika val på hämtningsintervall. Förutom kostnaden för avfallshämtning tillkommer en engångskostnad för utsättning av kärlen […]

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner