Välkommen till Business Port i Staffanstorp

Business Port Staffanstorp är näringslivsbolaget i Staffanstorps kommun. Bolaget ägs av kommun och näringsliv gemensamt. Tillsammans arbetar vi för att skapa ett bra näringslivsklimat där företag vill etablera sig och har bästa möjlighet att utvecklas. Vi arbetar för alla bolag oberoende av storlek och bransch.

Vi vill gärna höra ifrån dig. Din input till oss hjälper oss att utvecklas och även att påverka inriktningen för vårt arbete. Vi gör gärna företagsbesök, för att få en god förståelse för företagens villkor och vardag.

Samlad information för företag om elsituationen

Vi står inför en ny utmaning då både elbrist och stigande elpriser påverkar näringslivet i stor utsträckning. Här samlar vi information och bra länkar om elsituationen för företagare.

Möjlighet till studentprojekt – Sustaina Link

Staffanstorps Kommun stöttar Sustaina Link, en verksamhet vid Lunds Universitet som ger studenter möjlighet till praktisk erfarenhet och näringslivet en möjlighet att få färsk kunskap. Som företagare i Staffanstorps Kommun har du möjlighet att få hjälp av studenter inom…

Frukostmöte på Kabbarps Trädgård

Företagsgruppen bjuder in till Företagsfrukost vid flera tillfällen per termin. Här ökas kontaktytor och man får en fin inblick i företagen vi besöker. Dagens frukost hölls på Kabbarps trädgård. Här odlas kryddor som vi sedan ser i många butiker…

Vad gör du med 200 000 kronor i produktionsboosten ”extra allt”?

Inbjudan ifrån IUCSyd – Industriellt UtvecklingsCenter Föreställ dig att ditt företag får en produktionsboost för runt 200 000 kronor. Vad skulle du göra då? Vilka produktionsproblem, stillestånd och idéer skulle du komma till oss med då? Vi gillar att…

Effektivisera din produktion – Analyserna, Nyckeltalen & förbättringarna som tar er till en grönare och effektivare produktion

Inbjudan ifrån IUCsyd – Industriellt UtvecklingsCenter Analyserna, nyckeltalen & förbättringarna som tar er till en grönare & effektivare produktion Hur fungerar våra tillverkningsprocesser, var och hur hittar vi förlusterna och hur tar vi bort dem? Jobbar vi med rätt material och är våra maskiner optimerade för en effektiv, resurssnål…

SPIK – Strategiskt Partnerskap för Industrins Kompetens

SPIK – Strategiskt Partnerskap för Industrins Kompetens är i full gång! Det här projektet riktar sig till industriföretag, gärna medelstora, och börjar med ett strategiskt arbete med företagsledningar: genomlysning av, och dialog kring, företagens företagsstrategi och affärsplan genom Mind the Gap som ringar in hur företagen kan ta sina…

Företagen, civilt försvar & försörjningsberedskap – idag och i morgon

Inbjudan ifrån IUCSyd – Industriellt utvecklingscenter 2 maj kl 15.00-16.00, Digitalt När vi träffar företag snappar vi upp frågor om allt ifrån hur det offentliga kommer prioritera vid en allvarlig kris till vad som händer om det uppstår brist på material. Ni känner säkert igen funderingarna.  Vi har bjudit…

Säkerhetsapp för enkel kommunikation och hantering – samarbete med kommunpolis och Säkerhetsenheten

Business Port, Kommunpolis samt Säkerhetsenheten på Staffanstorps Kommun ökar sitt samarbete i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i kommunen för näringslivet i Staffanstorp. En gemensam digital plattform För att hålla dig uppdatera om vad som händer och för att snabbt kunna få kommunikation från polisen laddar du ner appen Säkerhetscentrum…

Genvägar

Företagsbesök

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Företagsbesök

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Företagsbesök

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Företagsbesök

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner