Samlad information för företag om elsituationen

Vi står inför en ny utmaning då både elbrist och stigande elpriser påverkar näringslivet i stor utsträckning. Här samlar vi information och bra länkar om elsituationen för företagare.

Företagsakuten
Energipriserna i södra Sverige har skjutit i höjden. För att minska de ekonomiska konsekvenserna för näringslivet finns stöd och rådgivning nationellt, regionalt och lokalt. Här samlar vi aktuell information till företag. Läs mer r.

Kommunal Energi- och klimatrådgivning i Syd
Gratis rådgivning till privatpersoner, företag och bostadsrätter. Rådgivarna hjälper till att titta över energianvändningen. Läs mer här.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via vår e-tjänst, därefter kommer vi att kontakta dig.
Här hittar du rådgivningens e-tjänst eller telefon 046-359 50 00

Länsstyrelsen Skåne – Energiförsörjning Skåne
Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Länsstyrelsen är en av flera myndigheter som arbetar med olika uppdrag för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Läs mer här.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
Så kan ditt företag stärka sin beredskap för kriser och krig.
Läs på MSBs hemsida här.

Staffanstorps Energibolag
Staffanstorps Energi är ett elnätsbolag som distribuerar el i ett nätområde som täcker stora delar av Staffanstorps kommun med förgreningar i Lund och Svedala.
Just nu är det lång kö att få plats med nya installationer i nätverket och man uppmanas att i god tid kontakta en behörig elinstallatör för att kunna ställa sig i kö. På grund av världsläget tar det längre tid än vanligt. En elanslutning tar allt mellan ett par månader till över ett år beroende på förutsättningar såsom geografisk placering och storlek på anslutningen. Läs mer här.

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner