Mark

Det finns flera verksamhetsområden i Staffanstorps kommun både öster och väster om Staffanstorps tätort och i Hjärup. Såväl Staffanstorps kommun, som privata markägare äger marken.

På Staffanstorps kommuns hemsida finns aktuell information och även kontaktpersoner för de olika områdena. Läs mer här.

Industri- och handelsområden

Mark i anslutning till riksväg 11/länsväg 108.

Mark lämplig för handelsändamål och industri, ca 120.000 kvm.

Kronoslätt företagspark är belägen i Staffanstorps västra del i anslutning till riksväg 11, med 5 km till motorvägarna E4/E6, ca 8 km till Lund. Totalt finns ca 250.000 kvm mark med en detaljplan som tillåter 18 meters byggnadshöjd i större delen av planen. Logistikföretagen Bring Frigoscandia och DHL finns inom området.

Busshållplats med täta avgångar till Malmö och Lund finns i anslutning till företagsparken. 22 km till Malmö-Sturups nationella flygplats, samt ca 40 km till internationella flygplatsen Copenhagen Airport.
Minsta avstyckningsbar markyta är 20.000 kvm

Området är beläget i korsningen riksväg 11/länsväg 108 med ca 5 km till motorväg. Handelsområde.

Åretruntbyns verksamhetsområde är beläget i nordöstra Hjärup i anslutning till Gamla Lundavägen och Väståkravägen Detaljplanen medger handel, verksamheter, kontor och drivmedelsstation. Området är under utbyggnad.

Önsvala verksamhetsområde är belägen i Staffanstorps sydvästra del i anslutning till riksväg 11. Detaljplanen medger handel, dock ej livsmedelshandel, bilservice, småindustri samt kontor.

Läs mer om kommunens planerade verksamhetsområden på kommunens sida om Planer och byggprojekt

Annonser från Objektvision

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Kontakta oss

Annika Wallin Jalgén

VD, Business Port Staffanstorp

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.