Mark

Det finns flera verksamhetsområden i Staffanstorps kommun både öster och väster om Staffanstorps tätort och i Hjärup. Såväl Staffanstorps kommun, som privata markägare äger marken.

Industri- och handelsområden

Mark lämplig för handelsändamål och industri, ca 120.000 kvm.

Ägare: Staffanstorps kommun

Kontaktperson Mark- och exploateringsavdelningen, Siri Lidmark, tel 046-25 14 39

Kronoslätt företagspark är belägen i Staffanstorps västra del i anslutning till riksväg 11, med 5 km till motorvägarna E4/E6, ca 8 km till Lund. Totalt finns ca 250.000 kvm mark med en detaljplan som tillåter 18 meters byggnadshöjd i större delen av planen. Logistikföretagen Bring Frigoscandia och DHL finns inom området.

Busshållplats med täta avgångar till Malmö och Lund finns i anslutning till företagsparken. 22 km till Malmö-Sturups nationella flygplats, samt ca 40 km till internationella flygplatsen Copenhagen Airport.
Minsta avstyckningsbar markyta är 20.000 kvm

Ägare och kontaktperson: Kronoslätt Företagspark AB, Jan Åke Hansson, tel. 0152-244 36 eller 070-975 94 11 eller

Området är beläget i korsningen riksväg 11/länsväg 108 med ca 5 km till motorväg. Handelsområde.

Ägare: Hemmestorps Handelsområde AB / Arwidsro, Kontaktperson Niclas Gustafsson, tel 070-576 71 25

Mark i anslutning till riksväg 11/länsväg 108.

Ägare: Staffanstorps kommun, kontaktperson mark-/exploateringsadelningen, tel. 046-25 14 39.

Annonser från Objektvision

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Kontakta oss

Annika Wallin Jalgén

VD, Business Port Staffanstorp

Kontakta Plan- och exploateringsenheten