Affärsutvecklingscheckar att söka

Nu har ansökningperioden öppnat för affärsutvecklingscheckar ifrån Region Skåne.

Bidrag till utveckling kan sökas inom ämne Digitalisering, Hållbarhet och Internationalisering. Syftet med stöden är att främja en hållbar tillväxt och stärka konkurrenskraften i företag.

Klicka på markering för att komma till mer information om de olika checkarna.

Digitalisering – Projektet ska vara nivåhöjande, gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten och ska stötta en ökad effektivitet eller tillväxt i företaget. Det är viktigt att du har en långsiktig idé om hur du vill utveckla verksamheten, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Hållbarhet Hållbarhetscheckar kan användas för insatser som möjliggör företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer.

Internationalisering Internationaliseringschecken kan användas till att undersöka och förbereda en eller flera nya marknader, för att hjälpa dig att bredda din verksamhet internationellt. Checkarna kan exempelvis användas till köp av externa tjänster, projektanställningar för att ta fram marknadsanalyser eller juridisk hjälp för att vara väl förberedd inför en internationell satsning.

Läs mer här om vem som kan söka och hur.

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner