Avfallshantering

I Staffanstorp är utsortering av matavfall en frivillighet. Restavfall och matavfall lämnas till Sysavs behandlingsanläggning i Malmö. På behandlingsanläggningen förbränns restavfallet och omvandlas till värmeenergi i Malmös fjärrvärmeverk.

Insamling och bortforsling utförs på entreprenad av Ohlssons. Vid frågor om sophantering kontakta Ohlssons.

För mer information och kontaktuppgifter.

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.