Bäst företagsklimat i Skåne

Staffanstorps kommun rankas högt av lokala företagare. Faktiskt bäst när det gäller företagsklimat i hela Skåne. Det visar färsk statistik från Svensk Näringslivs företagarenkät. 

Det är fantastiskt hedrande resultat i Svenskt näringslivs enkätundersökning! Företagarna i Staffanstorp ska alltid känna att kommunen arbetar med deras bästa intresse för ögonen – det som är bra för företagandet är bra för hela Staffanstorp. Resultatet är ett erkännande av mångas arbete och det sporrar till fortsatt hårt och effektivt arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson.

Samarbetet mellan kommunen och företagen är starkt förankrat och gör kommunen till en bra plats att driva sitt företag på. Det visar inte minst undersökningen från Svenskt näringsliv. I årets enkät ger lokala företagare Staffanstorps kommun högt betyg, 4,4 i snitt jämfört med rikssnittet om 3,4, på en sexgradig skala. Bland annat ger företagarna högt betyg för råd och vägledning, service och bemötande, handläggningstider och kommunens attityd till företagarna, som ligger i såväl regional som nationell toppklass.

Jämfört med övriga skånska kommuner placerar sig Staffanstorp högst, följt av Höganäs och Burlöv på andra respektive tredje plats.

Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet är en av de viktigaste mätningarna av den kommunala verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet. Det är därför särskilt glädjande att Staffanstorps långsiktiga och ambitiösa arbete med att förbättra tillgänglighet, handläggningstider och den kommunala servicen överlag uppmärksammas på detta sätt. Denna förstaplacering i Skåne ger oss energi att fortsätta vårt utvecklingsarbete – för kommuninvånarnas och företagarnas bästa, säger Per Almström, kommundirektör i Staffanstorps kommun.

Sedan slutat av 1990-talet har Svenskt Näringsliv undersökt det lokala företagsklimatet. Det sker genom en stor årlig enkätundersökning som omfattar mer än 30 000 företag från hela Sverige. Till hösten presenterar Svenskt näringsliv sin ranking för Sveriges kommuner. Rankingen grundas till två tredjedelar på enkätresultatet och till en tredjedel på statistiska faktorer.

(text från staffanstorp.se)

Du hittar mer information om företagarenkäten på Svenskt Näringslivs hemsida (öppnas i ny flik).

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner