Behöver du finansiering till utveckling av framtidens energi- och klimatsmarta lösningar?

Energimyndigheten stödjer innovationsutveckling (tjänster, lösningar och produkter) som ett led i att möjliggöra och påskynda kommersialiseringstakten hos företag.

Just nu finns två möjligheter till finansiering som kan ge företag bidrag för att utveckla sin affärsidé och testa sin lösning med kund. 

Ekonomiskt stöd för att testa och utveckla en innovation med kund

  • Utlysningen stänger den 23 maj
  • Informationsmöte den 17 maj 2023, klockan 09.30- 10.30

Var: Teams

Ekonomiskt stöd för att utveckla ett affärskoncept

  • Utlysningen stänger 8 juni
  • Informationsmöte den 24 maj, klockan 09.30-10.30

Var:  Teams

Enheten för hållbar affärsutveckling:

hallbar.affarsutveckling@energimyndigheten.se

www.energimyndigheten.se

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner