Affärsutvecklingscheckar att söka

Nu har ansökningperioden öppnat för affärsutvecklingscheckar ifrån Region Skåne. Bidrag till utveckling kan sökas inom ämne Digitalisering, Hållbarhet och Internationalisering. Syftet med stöden är att främja en hållbar tillväxt och stärka konkurrenskraften i företag. Klicka på markering för att komma till mer information om de olika checkarna. Digitalisering – Projektet ska vara nivåhöjande, gälla utveckling […]

Workshop kring hållbarhetsrapportering, värdekedjeutmaningar och energiomställning

Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling – SSCEN välkomnar till en workshop som riktar sig till små och medelstora bolag kring tre stora frågor – tuffare hållbarhetsrapporteringskrav, värdekedjeutmaningar och energiomställning. Forskare vid SSCEN samt företagsrepresentanter från Alfa Laval, Kraftringen och Sparbanken Skåne kommer att delta i eventet och dela sina erfarenheter och utmaningar. Jobbar du […]

Vägarbeten Hjärup Västerstad

Just nu pågår anläggningarbeten vid Hjärup Västerstad, vilket kommer påverka trafiken på vägarna i området under våren 2024. Arbetet är ett led i exploateringen av projekt Västerstad. Läs mer på Staffanstorps kommuns hemsida!

UngDrive Academy – prova på att driva ditt eget företag i sommar

UngDrive Academy – Starta eget företag i sommar!Staffanstorps kommun erbjuder platser till UngDrive Academy – Sveriges största och mest populära entreprenörskapsutbildning på sommarlovet. Starta företag inom vad som helst, solo eller tillsammans med vänner. Med hjälp av inspiration, workshops, coaching, säljträning samt ett startkapital får alla deltagare starta upp egna affärsidéer som man förverkligar under sommarlovet […]

Länsstyrelsen Skåne utlyser 3 miljoner kronor för samarbetsprojekt som tillvaratar potentialen i restprodukter från den skånska livsmedelssektorn

En ansökan ska vara i linje med följande villkor: Sista dagen för att söka stödet är den 31 mars 2024. Projekten får som längst pågå till 31 augusti 2026.  Här hittar du mer information om utlysningen.  www.facebook.com/landsbygdskane Välkommen att höra av dig till länsstyrelsen med frågor! Kontaktpersoner: Gunilla Andersson. Telefon 010‐224 12 11, e‐post gunilla.andersson@lansstyrelsen.se Lisbet Smolka Ringborg. Telefon 010‐224 […]

Klimatklivets ansökningsperiod 2024

Allmänt om Klimatklivet Har din verksamhet intresse av att göra en fysisk investering som skulle minska utsläppen av växthusgaser, såsom koldioxid (CO2), metan osv, så har ni goda chanser att få ta del av Klimatklivet.  Med hjälp av stödet kan ni täcka stora delar av investeringskostnaden samtidigt som ni bidrar till omställningen till en bättre […]

Staffanstorps näringsliv klarar sig bra!

pixabay gratis bild ingen text behövs

Staffanstorps näringsliv klarar sig bättre än i många andra kommuner i Sverige. I Sverige har konkurserna ökat med hela 29% under 2023 jämfört med 2022. Till antalet är det 8413 konkurser 2023 i Sverige, 2022 var antalet 6518. I våra grannorter Malmö och Lund har konkurserna ökat med 22 respektive 50%. Vad vi kan se […]

Nyföretagarrådgivning på Kometen

Sugen på att starta eget? Eller är du kanske redan på gång? För dig som funderar på att starta eget företag eller kanske redan startat och behöver rådgivning för att komma vidare, erbjuder vi gratis, konfidentiell och individuell rådgivning på plats på Kometen i Staffanstorp, Kometvägen 1. Rådgivningen görs av certifierade rådgivare på Lunds Nyföretagarcentrum. […]

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner