Cirkulära affärssteg: Inspireras till nya affärsmöjligheter

Vad får du?

Om du deltar i Cirkulära affärssteg kommer du som företagare kunna identifiera affärsmöjligheterna i en cirkulär ekonomi och lägga grunden för att möta den ökande efterfrågan på cirkulära produkter och tjänster. Vi ger åtskillig inspiration och visar på möjliga strategier ni kan använda för att skapa just er cirkulära affärsmodell.

Målgrupp

Små och medelstora företag i Skåne

Kostnad

INGEN! Det är kostnadsfritt då projektet är delfinansierat av ERUF via Tillväxtverket

När?

Första affärssteget i serien är 31 augusti och sista går 12 oktober. Alla tillfällen är digitala entimmes-pass, förutom tillfälle två som är en fysisk halvdagsworkshop.

Anmälan/mer information

Läs mer och anmäl dig på https://cireko.se/projekt/cirkulara-affarssteg-sydsverige/

Citat från tidigare deltagare

”Härlig energi, mycket kunskap och engagerade både kursansvariga och deltagare!”

”Bra med återkommande och korta träffar. Samtidigt var höjdpunkten workshopen och att få träffa de andra deltagarna. Jag gillar de inspirerande studiebesöken och de har inspirerat mig att tänka om och nytt.”

Har du frågor?

Kontakta Marja Boström, Hållbar Utveckling Skåne: marja.bostrom@hutskane.se 

Eller Theresa Thomasson, CirEko: t.thomasson@cireko.se

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner