Bäst företagsklimat i Skåne

Staffanstorps kommun rankas högt av lokala företagare. Faktiskt bäst när det gäller företagsklimat i hela Skåne. Det visar färsk statistik från Svensk Näringslivs företagarenkät.  Det är fantastiskt hedrande resultat i Svenskt näringslivs enkätundersökning! Företagarna i Staffanstorp ska alltid känna att kommunen arbetar med deras bästa intresse för ögonen – det som är bra för företagandet […]