Behöver du finansiering till utveckling av framtidens energi- och klimatsmarta lösningar?

Energimyndigheten stödjer innovationsutveckling (tjänster, lösningar och produkter) som ett led i att möjliggöra och påskynda kommersialiseringstakten hos företag. Just nu finns två möjligheter till finansiering som kan ge företag bidrag för att utveckla sin affärsidé och testa sin lösning med kund.  Ekonomiskt stöd för att testa och utveckla en innovation med kund Var: Teams Ekonomiskt stöd […]