Länsstyrelsen Skåne utlyser 3 miljoner kronor för samarbetsprojekt som tillvaratar potentialen i restprodukter från den skånska livsmedelssektorn

En ansökan ska vara i linje med följande villkor: Sista dagen för att söka stödet är den 31 mars 2024. Projekten får som längst pågå till 31 augusti 2026.  Här hittar du mer information om utlysningen.  www.facebook.com/landsbygdskane Välkommen att höra av dig till länsstyrelsen med frågor! Kontaktpersoner: Gunilla Andersson. Telefon 010‐224 12 11, e‐post gunilla.andersson@lansstyrelsen.se Lisbet Smolka Ringborg. Telefon 010‐224 […]

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner