Länsstyrelsen Skåne utlyser 3 miljoner kronor för samarbetsprojekt som tillvaratar potentialen i restprodukter från den skånska livsmedelssektorn

En ansökan ska vara i linje med följande villkor:

  1. Projektet ska ha en tydlig koppling till utlysningens prioriterade område; Samarbeten som tillvaratar potentialen i restprodukter från den skånska livsmedelssektorn.
  2. Åtgärderna ska göras på landsbygden, vilket även innefattar tätorter med färre än 3 000 invånare. Om sökande är lokaliserad i en tätort med fler än 3000 invånare ska insatsens mervärde och nytta direkt tillfalla landsbygden.
  3. Samarbetet ska bestå av minst två aktörer.
  4. Stöd kan ges till nytt samarbete, eller ny verksamhet inom ett befintligt samarbete.

Sista dagen för att söka stödet är den 31 mars 2024. Projekten får som längst pågå till 31 augusti 2026. 

Här hittar du mer information om utlysningen

www.facebook.com/landsbygdskane

Välkommen att höra av dig till länsstyrelsen med frågor!

Kontaktpersoner:

Gunilla Andersson. Telefon 010‐224 12 11, e‐post gunilla.andersson@lansstyrelsen.se

Lisbet Smolka Ringborg. Telefon 010‐224 16 36, e‐post lisbet.smolka‐ringborg@lansstyrelsen.se

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner