Digitala träffar med energiexperter

Välkommen till digital informationsträff om hur ditt företag kan gå stärkt ur energikrisen. Få information och konkreta tips för att energieffektivisera din verksamhet, samt möjlighet att ställa frågor till inbjudna energiexperter.

Elpriserna har efter en tid med lite lägre nivåer nu stigit kraftigt igen i södra Sverige. Vad kan du som företagare göra och vilken hjälp respektive ekonomiskt stöd finns att få?

Välkommen till Region Skånes digitala informationsträffar för Skånska företag, där energi- respektive företagsexperter från Energikontoret Skåne och Almi Skåne ger konkret information om åtgärder som underlättar på både kort och lång sikt. Du får också information om erbjudanden och ekonomiskt stöd som tagits fram för skånska företag.

Följande datum har du möjlighet att delta i digitala träffar med energiexperter som svarar på dina frågor, läs mer och anmäl på länkarna nedan:

För att hjälpa skånska företag genom krisen har Region Skåne, Energikontoret Skåne och Almi Skåne utökat sitt stöd i vinter.

Vi ökar kunskapen om hur företag kan energieffektivisera och genomföra åtgärder för att minska sina energikostnader på både kort och lång sikt. Vi hjälper även företag att öka tillväxten, se över sin ekonomi och hitta finansiering på gröna investeringar som gör företag mer motståndskraftiga.

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner