Energimyndigheten informerar

Energimyndigheten stödjer innovationsutveckling (tjänster, lösningar och produkter) som ett led i att möjliggöra och påskynda kommersialiseringstakten hos företag.

Just nu finns tre möjligheter till finansiering som kan ge företag bidrag för att utveckla sin affärsidé, testa sin lösning med kund och demonstrera en lösning. 

Vill ni utveckla ert affärskoncept

Vill ni testa och utveckla er lösning med kund?

Större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning 2023

Delta gärna på ett av våra informationsmöten för mer information om Vill ni utveckla ert affärskoncept och Vill ni testa och utveckla er lösning med kund

Tillfälle 1

Tid: den 20 december 2022, klockan 13.30-14.30

Var: Teams

Tillfälle 2

Tid: den 24 januari 2023, klockan 13.30-14.30

Var: Teams

Delta gärna på vårt informationsmöte för mer information om Större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning 2023

Tid: den 13 januari 2023, klockan 13.00-14.00

Var: Teams

Kontakta oss så berättar vi mer!

Enheten för hållbar affärsutveckling:

hallbar.affarsutveckling@energimyndigheten.se

www.energimyndigheten.se

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner