Företagarna Öresund bjuder in till Företagslunch på Saftrack Baavhammar

Välkommen på Företagslunch hos Safetrack i Staffanstorp med Företagarna Öresund

Safetrack Baavhammar är värdsledande tillverkare och distributör av elektriska kabelanslutningssystem till kunder över hela världen. Företaget förser järnvägs- och byggbranschen med maskiner, verktyg , mätinstrument m.m.

Företaget är också specialiserade på aretstält, belysning och skyddsutrustning/säkerhetsmaterial för polis/räddning och anläggning.

Vi får lyssna till Johan Båvhammar, VD för Safetrack.

Under lunchen kommer vi också att få lyssna till Louise Björneman, advokat och grundare av Björneman Advokat AB. Ämnet som hon kommer att belysa är styrelsens och VD:ns ansvar i aktiebolaget.

Styrelsen svarar bland annat övergripande för aktiebolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Har styrelsen utsett en VD, ligger det på denne att exempelvis sköta den löpande förvaltningen. Under föreläsningen kommer Louise kortfattat beskriva vad det innebär att åta sig uppdrag som styrelseledamot respektive VD. Hon guidar oss i ansvarsregler och rättspraxis, samt vad som kan vara nyttigt att tänka på vid tillträde i de olika bolagsrollerna.

Louise har under många år tillhandahållit affärsjuridisk rådgivning till bolag både i nationella och internationella kontexter. Bland hennes verksamhetsområden ingår bland annat rådgivning avseende aktiebolagsrättsliga frågor, och hon vägleder på daglig basis i allt som rör aktiebolagslagens bestämmelser och angelägenheter.

Klicka på länken för mer information och anmälan.

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner