Hållbara affärsmodeller – Coachning utifrån ert företags behov

Business Port och Staffanstorps Kommun samverkar med IUCSyd för att stötta små och medelstora företag inom industrin. Detta projekt riktar sig till små och medelstora bolag inom industrin.

Den gröna omställningen öppnar nya möjligheter med start i affären. Men hur ser vägen ut och vilka beslut behöver små- och medelstora industriföretag ta för att sy ihop affärsmodellerna med investeringar i en effektivare produktion som skapar värde för både resultaträkningen och klimatet? 

Nu kan små- och medelstora industrier i Skåne få kostnadsfri coachning, vägledning, råd och kunskaper motsvarande upp till 52 timmar av våra affärsutvecklare och industricoacher.

Skräddarsydd coachning utifrån ert företags 
behov och utmaningar 

Med start i ert företags nuläge, affärsmål, förutsättningar och strategier kan vi coacha er i teknikens möjligheter, utveckla gröna och hållbara affärsmodeller och visa hur exempelvis digitala verktyg, sensorer och robotar kan effektivisera er produktion. 

Kompetenser och verktyg som vi erbjuder er
Våra kompetenser, och verktygen i vår verktygslåda, sträcker sig från hållbarhetsstrategier, cirkulära affärsmodeller, kompetens- och omvärldsanalyser till transformationsresor, produktionsutveckling och vägledning till finansiering för investeringar i ny teknik. Självklart kan vi även stötta er i genomförandet i en genomförandeplan. 

Start innan sommaren 
Coachningen påbörjas innan sommaren och ska avslutas senast 31 augusti 2023. Beroende på utvecklingsbehov finns det möjlighet att koppla in ytterligare expertkompetens från RISE, Energikontoren och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Christian Harde, projektledare IUCSyd

Anmäl ert intresse att ta del av den kostnadsfria coachningen till Christina Harde

Skicka ett mejl till Christine Harde

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner