Handbok för mötesbranschen ska skapa en cirkulär mötesbransch

Mötes- och konferensanläggningar har massor att vinna på att utveckla en cirkulär affärsmodell, något som är helt nödvändigt för långsiktig hållbarhet. För att både motivera och underlätta omställningen i företagen släpper Tourism in Skåne AB nu en handbok som ger både generell förståelse för cirkulär ekonomi, och handgripligt stöd.

Handboken vänder sig till företagare som är nyfikna på cirkulär ekonomi, och kan med fördel användas som underlag till utvecklingsarbete för alla som jobbar i företaget. Den kan även vara ett stöd till företagsfrämjande organisationer.

Läs mer

Ladda ner boken direkt

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner