Information från Staffanstorps Energi

Information med anledning av den stora osäkerheten och ökade priser på elmarknaden samt den ökande efterfrågan på solceller och laddstolpar för elbilar.

Ökade elnätskostnader
Med anledning av den stora osäkerheten och ökade priserna på elmarknaden har E.ON beslutat att höja överföringsavgiften till Staffanstorps Energis elnät från den 1 januari 2023. Den enda orsaken till avgiftsjusteringen är det höga elpriset, och inga extra marginaler läggs på. På grund av motsvarande kostnadsökning för Staffanstorps Energi behöver även vi öka avgifterna till slutkund.

Läs mer om nättariffer

Långa ledtider för installation av solceller / laddstolpe för elbil
Under senare tid har elförsörjningen stått i fokus både i samhället i stort och inte minst för varje enskild medborgare. Det finns ett ökat intresse för både solceller och laddstolpar för elbilar, men det ökade trycket på elnätet innebär också en utmaning.

En stor del av dagens befintliga elnät är inte anpassat och byggt efter de behov i samhället som uppstått under senare år. I dag finns det mycket utrustning som man gärna vill ansluta till elnätet, men det befintliga elnätet är inte alltid dimensionerat för det ökade trycket. Staffanstorp är inte unikt i det avseendet, utan så ser det ut i många av de svenska kommunerna.

Läs mer

Elprisstödet
Vill du ha mer information om elprisstödet så finns det numera en ”knapp” på Staffanstorps Energis förstasida, som leder dig som kund direkt vidare till SvKs hemsida där all information finns. Staffanstorps Energi är inte involverade i denna utbetalning.

Läs mer här om elprisstödet

Staffanstorps Energi AB är ett elnätsbolag som distribuerar el i ett nätområde som täcker stora delar av den skånska kommunen Staffanstorp med förgreningar i Lund och Svedala.

Läs mer hos Staffanstorps Energi

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner