Information om ombyggnad av 108:an


Trafik under byggtiden

E22 trafikeras dagligen med cirka 50 000 fordon. För att säkerställa framkomligheten på E22 och en säker arbetsmiljö för entreprenören kommer en tillfällig förbifart att byggas väster om E22 vid trafikplats Lund Södra.

Förbifarten utförs i samband med att den nya 6-fältiga bron vid trafikplats Lund Södra byggs och de befintliga broarna rivs. Dessa arbeten beräknas pågå under 10 månader. I samband med detta kommer väg 108 totalavstängas i cirka 4 månader. I resterande 6 månader kommer väg 108 att vara öppen i västlig riktning med påfart norrut på E22.

Åtgärden möjliggör att ombyggd Väg 108 mellan Staffanstorp och Lund och trafikplatsen Lund Södra kan uppnå full funktion cirka 1 år tidigare.

Läs mer och följ projektet via vår projektsida:

www.trafikverket.se/E22-lund

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner