Information om vägarbete

Fjärrvärmenätet i Staffanstorp byggs ut – området runt Stanstorpskolan, förbi Mellanvångsskolan och vidare mot Kronoslätts företagsområde berörs.

Då fler blivit intresserade av att ansluta sig till fjärrvärme kommer Adven under 2023 att påbörja ett utbyggnadsarbete av fjärrvärmenätet i Staffanstorp. Arbetet kommer påbörjas i januari och beräknas avslutas i maj.

Ombyggnadsarbetet kommer att göras i etapper och påbörjas vid Stanstorpskolan, gå förbi Mellanvångsskolan och avslutas vid Kronoslätts företagsområde.

Arbetet som genomförs kommer ske under dagtid och de potentiella störningar som kan uppstå är ljud från fordon, samt påverkan av framkomligheten i området. Det kommer att finnas möjlighet att ta sig förbi arbetsområdet via tillfälliga gångvägar eller andra befintliga gång- och cykelvägar i området.

Läs mer här!

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner