Klimatklivet – Ansökan öppen 3-11 juni

Har din verksamhet intresse av att göra en fysisk investering som skulle minska utsläppen av växthusgaser, såsom koldioxid (CO2), metan osv, så har ni goda chanser att få ta del av Klimatklivet. 

Med hjälp av stödet kan ni täcka stora delar av investeringskostnaden samtidigt som ni bidrar till omställningen till en bättre värld. De åtgärder som beräknas ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd. 

Klimatklivet ger stöd till åtgärder som bidrar till att öka takten för att nå miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Stödet ges till åtgärder som inte skulle kunna genomföras utan stödet, eller som genomförs på ett sådant sätt att de ger större utsläppsminskning jämfört med om stöd inte beviljas.

Alla typer av organisationer kan söka Klimatklivet (ej privatpersoner): företag, regioner, kommuner, ideella organisationer, föreningar m.m.

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner