Klimatväxling Skåne

Vill du sänka utsläppen och kostnaderna från era tjänsteresor? Då kan intern klimatväxling hjälpa dig på vägen. Här hittar du allt du behöver veta för att komma igång och skräddarsy en egen modell för klimatväxling.

Vad är klimatväxling?

Att klimatväxla tjänsteresor är ett enkelt sätt att minska både kostnader och utsläpp. En avgift läggs på organisationens fossila resor, exempelvis flyg och bil. Pengarna används inom den egna organisationen för att stärka klimatsmart resande, som tågresor, el- eller biogasbilar, cykel och inköp för att underlätta digitala möten. Klimatväxling är alltså ett internt ekonomiskt styrmedel som på ett konkret sätt kan hjälpa er med grön omställning.  

Hos organisationer som infört klimatväxling minskade utsläpp och kostnader från tjänsteresorna med 10-50 procent, redan före pandemin.

Är det inte samma sak som klimatkompensation då?

Klimatkompensation innebär att de utsläpp som en verksamhet eller en privatperson orsakar kompenseras genom åtgärder som genomförs av någon annan. Dessa åtgärder ska leda till utsläppsminskningar som är lika stora som de utsläpp man har orsakat, det vill säga att nettoutsläppen ska vara noll. 

Klimatväxling å andra sidan används för att aktivt minska de egna utsläppen, istället för att kompensera för dem någon annanstans. På detta sätt kan pengarna användas till åtgärder i den egna organisationen.

Erbjudande just nu!

Boka in 15 min personligt coachsamtal om klimatväxling och hur ni i er organisation kan få bäst nytta av det! Kontakta oss via klimatvaxling@skane.se för att boka in

Läs mer om klimatväxling på Utveckling i Skånes hemsida!

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner