Långa lastbilar på svenska vägnätet – och delar av kommunala vägar i Staffanstorp

Sedan länge arbetar trafikverket med att skapa förutsättningar för mer effektiva transportlösningar. Att öppna upp ett vägnät för långa fordon ger förutsättningar både för mer effektiva transporter och för minskad klimatpåverkan.

Samarbete mellan näringsliv, kommuner och Transportstyrelsen är en förutsättning för att kunna öppna upp vägnätet för 34,5 meter långa lastbilar. Den 1:e december öppnar man nu upp 590 mil statliga vägar för denna trafik.

Vad som gäller för det statliga vägnätet kan man läsa om på denna länk.

I Staffanstorp har man beslutat att öppna upp delar av det kommunala vägnätet för långa lastbilar enligt bilden. Här gäller även bärighetsklass 1.

Är man intresserad av att veta mer om detta eller att få information om vad som behövs för att öppna upp fler vägar kan man kontakta kommunen via: teknik@staffanstorp.se.

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner