Möjlighet till studentprojekt – Sustaina Link

Staffanstorps Kommun stöttar Sustaina Link, en verksamhet vid Lunds Universitet som ger studenter möjlighet till praktisk erfarenhet och näringslivet en möjlighet att få färsk kunskap.

Som företagare i Staffanstorps Kommun har du möjlighet att få hjälp av studenter inom olika projekt för att utveckla din verksamhet med ny färsk kunskap. Studenterna är självgående efter att man introducerat dem i problemställningen.

Projekten är gratis, men begränsade till antalet.

Många företag i Staffanstorps Kommun har fått hjälp och projekten och problemställningen kan variera. Det finns studenter inom en mängd olika inriktningar.

Idus AB fick under 2023 hjälp med att ta fram ett underlag om hur deras tjänster och verksamhet kan hjälpa kunden med hållbarhetsarbetet.

Kabbarps trädgård AB fick framtaget en kommunikationsstrategi med visuell representation.

Är du nyfiken, ta gärna ett förutsättningslöst möte med Malin Planander på Sustaina Link. malin@sustainalink.se eller tel 073-2750429. Du kan också kontakta Business Port så berättar vi mer.

Läs mer om SustainaLink här.

I verksamhetsberättelsen kan du få inspiration på projekt och vilka utbildningar som varit involverade under 2023:

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner