MSB beredskap för företag

Som en del av pågående kunskapssatsningar för att stärka totalförsvaret och utveckla försörjningsberedskapen genomför MSB en kampanj riktad till små och medelstora företag i Sverige vid namn Förberedda företag.

Med förberedda företag blir Sveriges beredskap starkare. För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, av yttersta vikt.

Målsättningen med kampanjen är att bidra till en ökad kunskap om företagens betydelse för totalförsvaret samt offentliga aktörers ansvar och roller, att företag vidtar åtgärder som minskar deras sårbarheter och stärker deras beredskap, och att privat-offentlig samverkan etableras.

På MSBs webbsida finns information och stöd till dig som vill veta mer om företagens betydelse för Sveriges beredskap i kris och krig och hur ditt företag kan bli mindre sårbart.

Läs mer här.

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner