Nominera till Business Ports näringslivspris!

Styrelsen har beslutat att årets näringslivspris inte delas ut. Business Port bekostar istället filmen till Årets Unga Företagare som delar ut av Företagarna Öresund. Man har också beslutat att se över kriterierna för priset.

Nominering till Business Ports Näringslivspris

Den 23 mars är det dags för Guldkvällen! Kvällen då vi firar vårt näringsliv och ger lite extra uppmärksamhet för någon av dem som gjort lite extra i näringslivet!

Business Port vill uppmärksamma någon som gjort lite extra gott för näringslivet i Staffanstorps kommun!
Det gör vi genom att dela ut ett pris – Business Ports näringslivspris!

Nu vill vi ha din hjälp! Du som företagare i kommunen är ju bäst på att veta vem som gjort något extra gott under året!

Vi vill ha din nominering och motivation senast den 31:e januari. Styrelsen för Business port tar det slutgiltiga beslutet.

Kriterier för priset
Premieringen ska avse ett initiativ som gynnar företagsklimatet i kommunen, eller någon som gjort speciella insatser för näringslivet i kommunen alternativt en person/förening/företag som genom ”lång och trogen tjänst” tillfört näringslivet i kommunen ett mervärde.

 
Tidigare priser
2014              Claes Nilsson, fd Business Port
2015              KG Hansson, Hjärupsgården
2016              Carin Nilsson, Exploateringsingenjör Stp kommun
2017              Monica Smidelik, Projektledare sommarlovsentreprenörerna
2018              Mårten Mårtensson, MIMS Invest
2019              Familjen Thorstensson, Staffanstorps Gästis
2020              Johan Gustafsson, Sparbanken Skåne
2021              Bente och Lars Falck,Tirups Örtagård


Inbjudan till evenemanget kommer senare!
Till nomineringssidan!

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.