Ombyggnad av 108an mellan Staffanstorp och Lund

Nästa år kommer Trafikverket påbörja arbetet med att bygga om E22 trafikplats Lund Södra till trafikplats Råby samt väg 108 mellan Staffanstorp och Lund. Det görs för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken, de som arbetspendlar och näringslivets transporter.

Här är några förbättringar som görs:

  • Trafikplats Lund Södra byggs om med en ny bro med sex körfält över E22 och klöverbladsramper
  • Additionskörfält byggs på E22 mellan trafikplats Lund Södra och Trafikplats Råby
  • Väg 108 breddas från två till fyra körfält och mötes-separeras
  • Nya busshållplatser anläggs vid Knästorp och en planskild gång-och cykelpassage byggs i anslutning till busshållplatsen

Läs mer information på www.trafikverket.se/E22-Lund

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner