Ombyggnation av Malmövägen

Mellan den 18 april kl 18.00 till den 23 april kl 05.00 skjuts den nybyggda bron vid cirkulationen Malmövägen/Storgatan/Stamvägen på plats. I samband med arbetet kommer Malmövägen vara avstängd.

Under arbetet kommer trafikanter behöva välja andra vägar. Boende på gatorna längs Stamvägen kommer tillfälligt ha utfart mot Kronoslättsvägen.

Kollektivtrafiken i Staffanstorp kommer under byggnationen behöva köra andra vägar och tillfälliga hållplatser kommer finnas på Klågerupsvägen, Västanvägen och Gullåkravägen för att ersätta befintliga hållplatser som utgår under omladdningen.

Arbetet utförs i samarbete med Jonab Anläggning AB. Frågor kan ställas till projektledare Lars Sättmark 0702-977274 eller till entreprenören, Jonathan Kvist 035-124000.

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner