Planera för tågstopp i höst

Två stora banarbeten påverkar resandet i Skåne i höst.

22 september till 1 oktober kopplar Trafikverket in de fyra nya spåren mellan Malmö och Lund. Och på Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg genomför Trafikverket ett stort banarbete mellan 25 september och 3 december. 

Malmö-Lund och Ängelholm-Helsingborg är två av södra Sveriges mest trafikerade tågsträckor. Under hösten avslutas utbyggnaden på dessa sträckor vilket resulterar i en efterlängtad ökning av kapaciteten. Fler kan resa och mer gods transporteras. Järnvägen blir mindre känslig för störningar och bullret minskar.  

Detta händer: · Tågtrafiken stoppas helt mellan Malmö och Lund från 22 september klockan 04:30 till 2 oktober 04:30. Stationerna Hjärup och Åkarp öppnar först den 8 oktober klockan 06:00. · Tågtrafiken stoppas helt mellan Ängelholms station och Helsingborg C från 25 september 00:45 till 3 december 05:00. Ett utökat stopp vid Ängelholms station sker första veckan av tågstoppet, 25 september 00:15 – 2 oktober 05:15 

Några tips som underlättar resandet under tågstoppen 
Var uppdaterad Skånetrafiken trafikerar de olika sträckorna med ersättningsbussar men räkna med längre restid. All reseinformation finns i Skånetrafikens reseplanerare eller hos respektive reseoperatör. 
Jobba hemifrån Att inte resa alls kan vara en bra idé. Då påverkas du inte av tågstoppen, och om fler arbetar hemifrån blir det en mindre belastning på ersättningstrafiken och vägnätet. 
Ta cykeln I Skåne är det nära till det mesta, och cykelvägnätet är väl utbyggt mellan Malmö och Lund.
Samåk i bil Eftersom det blir mer trafik på vägarna under tågstoppet, rekommenderar vi att samåka i bil för att minska risken för köer på de mest trafikerade vägarna. 
Undvik rusningstrafiken Om det är möjligt – res på tider när det normalt är färre personer som pendlar. På det sättet kan belastningen på ersättningstrafiken minska. 

» Läs mer om tågstoppen Malmö-Lund» Läs mer om tågstoppen Ängelholm-Maria

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.