Sök bidrag med affärsutvecklingscheckar

Nu kan du söka bidrag genom Region Skåne för att öka din konkurrenskraft inom hållbarhet, digitalisering, kompetens och internationalisering.

Saknar ni rätt kompetens för att utveckla företaget? En kompetenscheck från Region Skåne hjälper er att kartlägga behoven och fylla kompetensglappet.

Sök stöd till kompetensutveckling

Funderar du på hur företaget kan bidra till den gröna omställningen? Nu kan du söka stöd från Region Skåne till insatser som gör ditt företag mer cirkulärt.

Sök stöd till gröna affärsidéer

Redo att satsa utanför Sverige? Med Region Skånes internationaliseringscheck får ditt företag finansiellt stöd till att expandera utomlands. 

Sök stöd till att göra affärer utomlands

Har du en digitaliseringsidé som kan skapa nya värden för ditt företag? Då kan du söka finansiellt stöd från Region Skåne för att realisera den.

Sök stöd till digital utveckling i företaget

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner