Spara el nu! Ansträngt läge i energisystemet 9-18 december

Mellan den 9-18 december är det stor risk för höga elpriser och hög belastning på elnätet. Marginalerna är små och därför är det viktigt att vi hjälps åt att spara el!

Vi behöver alla hjälpas åt!

För att undvika en överbelastning på elnätet behöver vi alla spara el NU. Om vi gemensamt bidrar, kan vi både hålla nere elpriserna och minska risken för frånkoppling av el. Därför är det viktigt att alla, oavsett vilken avtalsform man har i sitt elhandelsavtal, hjälper till att minska elförbrukningen för att inte öka belastningen på elsystemet. Det innebär att vi alla behöver göra vad vi kan för att hålla elanvändningen så låg och så jämn som möjligt under dygnet.

Varför händer detta nu?

Både vädret och elproduktionen bidrar till det ansträngda läget. Väderprognoserna för de kommande två veckorna pekar på temperaturer betydligt under de normala temperaturerna. Samtidigt väntas det blåsa mindre än vanligt. Elproduktionen påverkas dessutom av ett antal faktorer. Allt detta sammantaget innebär att det är mycket små marginaler gällande elproduktionens möjligheter för att möta efterfrågan på el.

Vattenkraft: I norra Sverige har produktionen de senaste veckorna varit reducerad för att lägga ett skyddande istäcke på flera av de stora älvarna. Detta arbete görs varje år för att undvika en situation där det bildas issörja och isflak som påverkar vattenkraftverkens produktion.

Vindkraft: Det har rått ett väderläge där det bildas isbeläggningar på en del vindkraftverk i norra Sverige och i Finland. Isbeläggning gör att vindkraftverkens effektivitet minskar.

Kärnkraft: Driftstopp i Ringhals 4 och Oskarshamn 3.

Oskarshamn 3 måste åtgärda ett fel i generatorn och därför blir det ett driftstopp i nio dagar, under perioden 9-18 december 2022. Planerad återstart sker den 18 december, enligt den information som är tillgänglig från ägarbolaget OKG. Oskarshamn 3 är Sveriges största elproducerande kraftverk och ligger dessutom strategiskt beläget i södra Sverige. Att en betydande mängd elproduktion faller bort påverkar alltid energimarknaden i någon mån, men nu är läget redan ansträngt.

Driftstoppet för Ringhals 4 förlängs. Återstarten av reaktorn var planerad till den 31 januari 2023, nu skjuts den fram till den 23 februari 2023.

Mellan den 9-18 december är det risk för stort tryck på elnätet och vi har små marginaler. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt!

Det här kan du göra

Det viktigaste du som privatperson kan göra är att minska användningen av varmvatten och sänka inomhustemperaturen. Även elbilsladdning och uppvärmda golv i badrum med mera påverkar. Som större kund är det mer individuellt vad som påverkar elanvändningen.

Läs mer på Kraftringens websida här.

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner