SPIK – Strategiskt Partnerskap för Industrins Kompetens

SPIK – Strategiskt Partnerskap för Industrins Kompetens är i full gång!
Det här projektet riktar sig till industriföretag, gärna medelstora, och börjar med ett strategiskt arbete med företagsledningar: genomlysning av, och dialog kring, företagens företagsstrategi och affärsplan genom Mind the Gap som ringar in hur företagen kan ta sina första eller ytterligare steg mot den gröna omställningen. 

Det finns plats för fler företag och det kan vara bra att veta att företagen tas in löpande. I projektet tas företagens behov fram och kopplas till hur de kan bidra till en hållbarare produktion och/eller grön omställning. Det får sedan företaget hjälp med – om mognad och tajming för företaget bedöms vara rätt för insatser. Om så är fallet ges kompetensutvecklingsinsatser som gynnar företagets gröna omställning. Kostnad för företagen är 7 000 kr/företag. 
Kontakta Richard Greyling
Med finansiering från: EU, Region Skåne och Region Blekinge.
EU Region Skåne Region Blekinge

Läs mer om IUCSyd

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner