pixabay gratis bild ingen text behövs

Staffanstorps näringsliv klarar sig bra!

Staffanstorps näringsliv klarar sig bättre än i många andra kommuner i Sverige.

I Sverige har konkurserna ökat med hela 29% under 2023 jämfört med 2022. Till antalet är det 8413 konkurser 2023 i Sverige, 2022 var antalet 6518.

I våra grannorter Malmö och Lund har konkurserna ökat med 22 respektive 50%.

Vad vi kan se så är det främst inom byggsektorn som antalet konkurser är stort men det drabbar alla branscher. Inom byggbranschen ökade konkurserna med 36% under året. Inom detaljhandeln ökade konkurserna med 27% och inom företagsnära tjänster såsom juridik, ekonomin, vetenskap och teknik ökade konkurserna med 33%. Även handeln är hårt drabbad där konkurserna ökat med 22%, hushållsnära tjänster såsom hår, kropps och skönhetsvård ökade med 46%!

I Staffanstorp har företagen klarat sig bättre. Enligt statistiken har det varit 11 konkurser i kommunen under 2023. Det ska jämföras med 12 konkurser under 2022. Om vi tittar mer noggrant på de 11 konkurserna är det endast 8 av dem som har arbetsställe i Staffanstorps Kommun. De andra tre ha säte i kommunen men arbetsställe på annan ort. Även i Staffanstorp ser vi ett ökat antal konkurser främst inom byggsektorn.

Statistiken är hämtat ifrån UC.

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner