Träff för besöksnäringen i Staffanstorps kommun

Business Port bjöd in till Fokus Besöksnäring – ett nytt nätverk för besöksnäringen i Staffanstorps kommun. Denna gång träffades vi på Classium Växthus i Kabbarp.

15 deltagare ifrån olika företag deltog.

I nätverket skapas kontakter och nya möjligheter till affärer, vi tittar på möjligheter för näringen och lär av varandra.

Nästa möte är planerat till den 18:e oktober och är öppet för alla som har med besöksnäring och göra. Besöksmål, hotell, restauranger, gårdsbutiker, lokalodlat mm.

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner