Välkommen till Fokus Besöksnäring 6 september

Välkommen till Fokus Besöksnäring – 6 september! 

Besöksnäring i Staffanstorps kommun – nu växer det! 

Besöksnäring har traditionellt varit en väldigt liten del av näringslivet i Staffanstorps kommun. Men nu växer branschen med nya aktörer och med aktörer som växer! 

Det vill vi hjälpa till att gynna så att vi får en god tillväxt och nya möjligheter till affärer ibland befintliga och även nya bolag! 

Vi bjuder in till en första nätverksträff inom vårt nya ”Fokus Besöksnäring”! 

Vi vill nå besöksmål, konferensställen, hotell, restauranger, gårdsbutiker, producenter av lokalodlat och andra som skulle gynnas av ett nätverk där vi samlas kring frågor som vi kan drivas gemensamt av gruppen. 

Hit kan man komma för inspiration, skapa nya kontakter, skapa samarbeten och annat – egentligen det som gruppen själv önska med nätverket. 

Vi hoppas att just du har möjlighet att vara med på vår första träff som är  

den 6 september! 

Vi träffas på Classicum Växthus AB – kommunens senaste tillskott i besöksnäringen! 

Vi startar morgonen med att lyssna på Anna Bertland som är ägare och VD för Classicum.  

Vad är Annas erfarenhet av att arbeta med nytt besöksmål och framtiden för Classicum? 

Frukost från Segers Söta serveras kl 8.15 och vi avslutar mötet 10.00. 

Med oss har vi moderator Birgitta Olsson som har en bakgrund inom lantbruk och gröna näringar. Birgitta modererar oss genom gemensamma frågor såsom 

Hur kan vi utvecklas gemensamt?

Frågor om nätverket – kontakta Annika Jalgén 0709-350099 eller annika.jalgen@businessport.se alternativt Birgitta: 

Anmälan görs till birgitta.olsson@businessport.se 

Varmt välkommen, 

Annika Wallin Jalgén och Birgitta Olsson 

Business Port Staffanstorp AB 

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner