Vilket stöd behöver ditt företag?

Regional utveckling i Region Skåne arbetar för ett starkare näringsliv som skapar hållbar tillväxt och jobb i Skåne. För att lyckas behövs kontinuerlig kunskap om vilka förutsättningar som är viktiga för ditt företag och dess utveckling.

Vad behöver ni för att växa? Vilka hinder ser ni? Hur tycker ni att Skåne ska se ut och utvecklas för ert företag?

Dina svar i enkäten bidrar till en bättre planering och anpassat stöd. Enkäten tar cirka 5 minuter att fylla i och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt.

Kontakt för mer information, lars.braedstrup-holm@skane.se

Länk till enkäten

Tack för din medverkan!

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner