Utveckla och driva

Företag utvecklas ständigt och det kan innebära att man behöver utöka lokaler, finna ny kompetens, hitta finansiering, anställa, finna samarbetspartners – vem ska man kontakta?

Personal och kompetens

Ibland är det svårt att hitta rätt arbetskraft även om vi är lokaliserade nära universitet och högskolor. Här samlar vi möjligheter för dig som företagare att söka arbetskraft på olika sätt. Ofta kan en praktikplats t ex ge fördelar både för dig som företagare och för den som studerar eller söker arbete.

Kommunen ger dig möjlighet att låta individer praktisera före eventuell anställning.

Syftet är att främja individens möjligheter att få tillträde till arbetsmarknaden och bli självförsörjande på sikt. Målgruppen kommunen arbetar med är personer mellan 16-64 år som av olika anledningar är arbetslösa och som är i behov av kompetenshöjande insatser.

Kontaktperson Mikael Larsson

072-172 62 86

michael.larsson@staffanstorp.se

I Staffanstorps kommun ska barn och unga få en positiv kontakt med arbetslivet. Genom samarbete med skolan och arbetslivet ökas ungdomarnas möjligheter att få kännedom om arbetslivet, både i kommunala och privata verksamheter inom kommunen.

För dig som arbetsgivare möjliggör sommarpraktik och prao att du kan marknadsföra din bransch och ditt företag och på så sätt få ungdomar intresserade av att jobba hos dig i framtiden. Eleverna kan även bidra med nya perspektiv på din verksamhet och du kan bli en förebild för en ungdom. 

Sommarpraktik

Staffanstorps kommun erbjuder sommarpraktikplatser för i första hand de elever som går i åk 9 och i andra hand de elever som går i år 1 på gymnasiet och som inte tidigare haft sommarpraktik. Eleven måste vara skriven i Staffanstorps kommun.

Läs mer på kommunens hemsida

Prao

Har ditt företag möjlighet att ta emot en prao-elev för att kunna ge en ungdom en ovärderlig erfarenhet att få sin första inblick i arbetslivet.

Kontakta studie- och yrkesvägledarna på våra högstadieskolor för anmälan och mer information.

Läs mer på kommunens hemsida

Ideon Science Park, Arbetsförmedlingen och Lunds Kommun arrangerar IT-jobbmässan ICT Job Fair i Lund på Ideon varje vår.

Mässan är den största IT-jobbmässan i Skåne och har ca 50 utställare och 3500 besökare.

Eventet är kostnadsfritt men för att få ställa ut som företag måste det finnas ett rekryteringsbehov.

För mer information och anmälan

Kanske kan du projektanställa en student under slutfasen av deras studier?

MyCareer är karriärportalen för studenter vid Lunds universitet. Portalen är ett samarbete mellan Lunds universitet och Graduateland.

Som företag har du möjlighet att få kontakt med studenter och nyutexaminerade från Lunds universitet inom ett brett utbud av olika utbildningar. Du har möjlighet att rikta dina erbjudanden till specifika målgrupper och därmed uppnå en mer effektiv kommunikations- och rekryteringsprocess.

Motsvarigheten för Malmö Högskola heter Future Finder.

Klicka här för Lunds universitet och MyCareer

Klicka här för Malmö Högskola och Future Finder

Lunicore handplockar toppstudenter vid Lunds Universitet och erbjuder konsulttjänster inom ett flertal områden. Med den senaste kunskapen från universitetet kan de hitta möjligheter eller bidra med infallsvinklar på de utmaningar som ni står inför.

De kan hjälpa till med… Marknad /Teknik / Strategi & Organisation / Ekonomi / Hållbarhet /Kommunikation / IT

Deras mission är att skapa en bro mellan universitetet och näringslivet.

Klicka här för mer information

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Mer info om teknikcollege

TLTH Development är en verksamhet som startats av studentkåren på Lunds Tekniska Högskola. Verksamhetens syfte är att skapa en bättre kontakt mellan studenter och näringslivet. På så sätt får företag tillgång till bra kompetens och arbetskraft, samtidigt som studenter får relevant yrkeserfarenhet.

De erbjuder en jobbannonsplattform samt uthyrning av studenter från LTH för specifika projekt eller längre bemanning. Genom denna plattform kan man komma i kontakt med ingenjörsstudenter som studerar bland annat maskinteknik, datateknik eller väg- & vatten.

För att läsa mer om detta, gå gärna in på hemsidan https://development.tlth.se/ eller kontakta dem på development@tlth.se

Med Malmö Universitet som samarbetspartner kan du få tillgång till ditt framtida kompetensbehov.

Du kan ta emot en praktikant vilket ger dig tillgång till en person som utför kvalificerade arbetsuppgifter. Detta kan vara en möjlighet till framtida rekrytering.

Att samarbeta i ett projektuppdrag ger din organisation möjlighet att få nya perspektiv och. lösningar på ett praktiskt problem eller att få en fråga utredd.

Att vara mentor till en student är en möjlighet att kompetensutveckla dig eller dina medarbetare. Du bidrar med dina kunskaper och erfarenheter och erbjuds möjlighet till eget lärande och personlig utveckling.

Ett examensarbete görs ofta som slutarbete på en utbildning och resultatet presenteras i rapportform. Här behandlas en frågeställning som du som uppdragsgivare önskar få utredd.

Samarbetspartners till kurser
På Malmö universitets webbplats hittar du ett urval av de kurser som söker samarbetspartners. Där kan du göra en intresseanmälan utifrån din organisations specifika behov.

www.mau.se/studentsamarbeten

Nyttiga länkar för företagare

Sustainalink

Sustainalink fd. Miljöbron får studenter och näringsliv att utveckla varandra. De förmedlar konkreta och tidsbegränsade projekt med koppling till miljö och hållbar utveckling.

Big science

Big Science Sweden fungerar som en länk mellan Svensk industri och Big Science research facilities, i vilken Sverige är medlem.

Nätverk och organisationer

Här finns länkar till ett urval organisationer som du som företagare kan ha nytta av. Genom nätverk och information kan du knyta värdefulla kontakter. I Staffanstorp finns det flera möjligheter för företag att träffas.

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Kontakta oss

Annika Wallin Jalgén

VD, Business Port Staffanstorp

Kontakta kommunen

Arbetsmarknadsenheten

Staffanstorps kommun

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.