Nyheter

Planera för tågstopp i höst

Två stora banarbeten påverkar resandet i Skåne i höst. 22 september till 1 oktober kopplar Trafikverket in de fyra nya spåren mellan Malmö och Lund. Och på Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg genomför Trafikverket ett stort banarbete mellan 25 september och 3 december.  Malmö-Lund och Ängelholm-Helsingborg är två av

Fokus besöksnäring 31 augusti

Varmt välkommen till Fokus besöksnäring den 31 augusti! Denna gång träffas vi på Konsthallen i Staffanstorp kl 8.30 – 10.00. Anmälning på länken!

Information om ombyggnad av 108:an

Trafik under byggtiden E22 trafikeras dagligen med cirka 50 000 fordon. För att säkerställa framkomligheten på E22 och en säker arbetsmiljö för entreprenören kommer en tillfällig förbifart att byggas väster om E22 vid trafikplats Lund Södra. Förbifarten utförs i samband med att den nya 6-fältiga bron vid trafikplats Lund

Lunchträff för fastighetsägare 13 september

Till dig som är fastighetsägare med industrilokaler och kommersiella lokaler i Staffanstorps Kommun! 

Jobbmässa 2023 – save the date

Den 12 oktober arrangerar vi i samverkan med Burlövs, Kävlinge, Lomma och Vellinge kommun, en jobbmässa! Syftet med mässan är att företagare ska kunna hitta sin nästa medarbetare och arbetssökande ska hitta sitt nästa arbete! Vi återkommer med inbjudan till dig som företagare att ställa ut på mässan men

Konjunktur, tillväxt och ekonomisk utveckling – digital industrifika 1 juni

Vad händer egentligen i ekonomin? Hur påverkar inflation, fallande tillväxt och sänkta reallöner skånska företag och privatpersoner? Vilka är ljusglimtarna i Skåne – och vad måste vi ha extra koll på framöver? Passa på att lyssna digitalt till IndustriSyds industrifika med tema Sparbankens Skånes konjunkturrapport. Mötet är intressant för

Vägarbeten på Storgatan och Tingsvägen – hur påverkar det dig?

Under sommaren kommer Staffanstorps Kommun att rusta upp hållplatserna på Storgatan och Tingsvägen. Arbetet kommer pågå i två etapper och planeras starta den 5 juni och pågå till den 10 augusti. Arbetet genomförs för att göra det ännu bättre att resa med kollektivtrafik i Staffanstorps kommun. Mer information på

Företagsfrukost med Företagsgruppen

Företagsgruppen i Staffanstorp bjuder in till företagsfrukost för företagare, politiker, kommunens tjänstemän och Business Ports partners. Denna gång ses vi den 8 juni på Uppåkra Arkeologiska Center och Lilla Trädgårdscaféet. Mötet börjar 7.30 Anmälan görs till info@fgstaffanstorp.se

Fina resultat i årets enkät ifrån Svenskt Näringsliv

Återigen ger företagen i Staffanstorps Kommun fina resultat i den undersökning Svenskt Näringsliv årligen gör under januari. Enkäten skickas till företag i hela Sverige. Den 20e september får vi svaret på hur vi rankas ibland Sveriges 290 kommuner. I rankingen läggs också in andra faktorer såsom statistik. Redan nu

FNs hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för hållbara affärer

Aldrig förr har det varit så viktigt för företagare att ta steg mot hållbara affärer! Regelverken utökas och kommer påverka alla företag. Under hösten 2022 genomförde Staffanstorp, Kävlinge och Burlövs kommun en hållbarhetsmässa i Alnarp med fokus på hållbara affärer. Den 20 juni är det dags för det andra

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner