Nyheter

Handbok för mötesbranschen ska skapa en cirkulär mötesbransch

Mötes- och konferensanläggningar har massor att vinna på att utveckla en cirkulär affärsmodell, något som är helt nödvändigt för långsiktig hållbarhet. För att både motivera och underlätta omställningen i företagen släpper Tourism in Skåne AB nu en handbok som ger både generell förståelse för cirkulär ekonomi, och handgripligt stöd.

Fokus Besöksnäring 1 december

Vi vill med detta nätverk skapa en plats där besöksmål, konferensställen, hotell, restauranger, gårdsbutiker, producenter av närodlat och andra kan samlas kring frågor som gynnar och skapar affärer åt varandra. Vi hjälps åt att sätta Staffanstorp på kartan och utbyter erfarenheter och idéer. Varmt välkommen att anmäla dig till nästa träff.

Sökes: Entreprenör till Disponentvillan

På det gamla sockerbruksområdet på östra sidan om järnvägen i centrala Staffanstorp växer den nya stadsdelen Sockerstan fram. Den gamla fina Disponentvillan ska bevaras och arbetet med att omvandla villan påbörjas under hösten 2022. Nu letar kommunen efter en aktör som vill driva verksamheten och utveckla det till en

Frukostmöte 29 nov – Fokus arbetsrätt

Vad behöver man som arbetsgivare tänka på med nya LAS? Allmänt om arbetsrätt för små och medelstora företag. I samarbete med Advokaterna VICI – VIPpartner till Business Port Välkommen på frukostmöte den 29 november kl 8.30 – ca 9.30 på Kometen i Staffanstorp med möjlighet att stanna efter för

Workshop om konsumenters beteende på vårt matsystem

Lundaland bjuder in till workshop ”Ändra konsumenters beteende”. Ska vi uppnå en reell förändring av våra matsystem behöver konsumenterna tänka om. Hur kan man som lite producent knuffa kunden åt rätt håll och få den att kontinuerligt fatta mestadels hållbara beslut? Vad får människor att välja lokalproducerat? Vilka argument

Saknar ni kompetens för att växa? Sök kompetenspengar!

Ska ni förverkliga nya affärsplaner, utveckla eller lansera nya produkter eller på andra sätt växa och utvecklas som företag – men saknar kompetensen som behövs för att nå målen? Ta chansen att söka kompetenscheckarna som Region Skåne erbjuder.  Kompetenscheckarna syftar till att höja produktiviteten i företaget genom ny kompetens.

Strategidagar med Business Port styrelse

Business Port styrelse åker en gång om året på Strategidagar till en grannkommun för att inspireras och lyssna av kommunens näringslivsarbete. I år blev valet Höganäs kommun som i Svenskt Näringslivs ranking legat 1:a i Skåne i flera år. Styrelsen började med ett besök hos Höganäs kommun för att

Planerar du att starta eget

Den 3 november och 30 november finns Lunds NyföretagarCentrum på Kometen i Staffanstorp. Då finns möjlighet för dig att boka in en kostnadsfri, objektiv och konfidentiell rådgivning. Rådgivningarna fokuserar på affärsidén och på dig som företagare. Håller idén eller behöver den utvecklas? Dessutom handlar det om budget, marknadsföring och

MalmöLund regionens näringslivschefer på besök

Business Port Staffanstorp hade i veckan förmånen att få bjuda in näringslivscheferna i de närliggande skånska kommunerna till Staffanstorp! Näringslivscheferna från 12 närliggande kommuner träffas regelbundet för att diskutera gemensamma frågor, projekt och samarbeten. Fokus för dagen var kompetensförsörjning och energifrågor. Två frågor som är gränslösa och som påverkar våra

Fokus Besöksnäring frukostmöte

18 oktober hade Fokus Besöksnäring en nätverksträff på Uppåkra Arkeologiska Center. Nätverket är öppet för alla som har med besöksnäringen att göra. Besöksmål, hotell, restauranger, gårdsbutiker, lokalodlat mm. 15 stycken deltagare från olika verksamheter deltog och fick förutom härliga diskussioner och information ta del av vad som händer på

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner