Nominera till Business Ports näringslivspris!

Styrelsen har beslutat att årets näringslivspris inte delas ut. Business Port bekostar istället filmen till Årets Unga Företagare som delar ut av Företagarna Öresund. Man har också beslutat att se över kriterierna för priset. Nominering till Business Ports Näringslivspris Den 23 mars är det dags för Guldkvällen! Kvällen då vi firar vårt näringsliv och ger […]

Information om vägarbete

Fjärrvärmenätet i Staffanstorp byggs ut – området runt Stanstorpskolan, förbi Mellanvångsskolan och vidare mot Kronoslätts företagsområde berörs. Då fler blivit intresserade av att ansluta sig till fjärrvärme kommer Adven under 2023 att påbörja ett utbyggnadsarbete av fjärrvärmenätet i Staffanstorp. Arbetet kommer påbörjas i januari och beräknas avslutas i maj. Ombyggnadsarbetet kommer att göras i etapper […]